Start Om oss Årets NerdCon Bilder Kontakt

SKA UMA

Vi är en historisk förening som studerar och på kreativa sätt återskapar vikingatid, medeltid och renässans, huvudsakligen i Västeuropa. Våra medlemmar sysslar med alltifrån hantverk, sömnad, matlagning till dans, musik, bågskytte och kämpalek för att återskapa historiska miljöer och stämningar. Du hittar några exempel på detta vid vårt bord!
www.skauma.org